27.6.24

Το φαινόμενο των πεταλούδων στα θυμάρια

 Από τον κ. Ανδρέα Θρασυβούλου για το φαινόμενο των πεταλούδων στα θυμάρια

Το θυμάρι είναι φρυγανώδες φυτό με ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση ζαχάρων που κυμαίνεται από 33.8% έως 69.6%. Η συγκέντρωση των ζαχάρων του φυτού αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Αντίστοιχα ο όγκος του νέκταρος αυξάνεται με την παρουσία εδαφικής υγρασίας χωρίς όμως να μειώνεται η συγκέντρωση των ζαχάρων.
Τα φυτά που προσελκύουν πεταλούδες για την επικονίασή τους, έχουν βαθύ κάλυκα, συνήθως άνθη με κόκκινες αποχρώσεις, άοσμα με άφθονο νέκταρ αλλά φτωχό σε ζάχαρα. Φυτά που προορίζονται για πεταλούδες δεν τα επισκέπτονται οι μέλισσες. Το αντίθετο όμως συμβαίνει με φυτά όπως το θυμάρι που ενώ προορίζεται για μέλισσες τα επισκέπτονται οι πεταλούδες.Αυτό που περιγράφετε, πρόκειται για καθαρή περίπτωση ανταγωνισμού, δηλαδή οι πεταλούδες να αφθονούν σε μια περιοχή, να επισκέπτονται το θυμάρι με το πλούσιο νέκταρ και η παρουσία τους να απομακρύνει τις μέλισσες. Η αραίωση των νέκταρος και μείωση των ζαχάρων λόγω βροχών αποκλείεται. Περιπτώσεις ανταγωνισμού με τις μέλισσες από άλλα έντομα επισκέπτες ανθέων έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία ακόμα και από Έλληνες επιστήμονες.

πηγή: Σύλλογος Αττική Μελισσοκομία

επικοινωνία:periskepsis@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: