10/4/21

Πως συνενώνουμε τα μελίσσια

 

Ο μελισσοκόμος φροντίζει vα έχει πάντα στο μελισσοκομείο μελίσσια δυνατά με νεαρές καλές βασίλισσες και αρκετά αποθέματα τροφής (μέλι, γύρη). Συμβαίνει όμως να βρεθούν στο μελισσοκομείο μελίσσια αδύνατα, ορφανά, ή με βασίλισσα αρρενοτόκο λόγω αμέλειας του μελισσοκόμου ή άλλης αιτίας. Τότε πρέπει τα μελίσσια αυτά να ενωθούν για να δυναμώσουν και φυσικά να γίνουν παραγωγικά. Μελίσσια αδύνατα με πληθυσμό που σκεπάζουν 2-3 πλαίσια, πιθανόν να έχουν κακής ποιότητας βασίλισσα. Η διατήρηση τέτοιων μελισσιών είναι ασύμφορη γιατί δεν είναι ικανά να δώσουν κάποια παραγωγή και να ξεχειμωνιάσουν. Στα μελίσσια αυτά συνήθως θανατώνεται η βασίλισσα πριν την ένωσή τους και τέτοια αδύνατα μελίσσια τα ενώνουμε με μέτρια ή δυνατά και ποτέ μεταξύ τους. Εξαιρούνται οι παραφυάδες που δεν πρόλαβαν να αναπτυχθούν καλά, ώστε να εκμεταλλευτούν κάποια, συνήθως όψιμη, μελιτοφορία π.χ. μελιτοέκριση πεύκου, που ενώνονται μεταξύ τους ανά δύο ή τρείς ώστε να δώσουν δυνατά μελίσσια. 
Τα ορφανά μελίσσια, αν δεν έχουμε να τους δώσουμε κάποια γονιμοποιημένη βασίλισσα έγκαιρα, συνήθως τα ενώνουμε με παραφυάδες, ή με μελίσσια που έχουν σχετικά λίγο πληθυσμό για να μη σταματήσει η ανάπτυξή τους ή χαθούν αν η εποχή είναι περασμένη (αργά το φθινόπωρο, ή  χειμώνα). Μερικοί καλά οργανωμένοι και έμπειροι μελισσοκόμοι ενώνουν μέτρια ή και δυνατά μελισσοσμήνη ανά δύο ή περισσότερα ώστε να έχουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς για καλύτερες αποδόσεις όπως στις μελιτοφορίες πεύκου, έλατου, θυμαριού κ. ά. 
Κάθε μελίσσι έχει τη δική του χαρακτηριστική οσμή. Οι εργάτριες ενός μελισσιού μπορούν να αναγνωρίσουν τις μέλισσες της ίδιας φωλιάς. Όταν υπάρχει έξω έλλειψη νέκταρος και γύρης οι διαφορές οσμών μεταξύ μελισσιών είναι μεγαλύτερες και υπάρχουν περισσότεροι φρουροί μέλισσες. Όταν το νέκταρ και η γύρη υπάρχει σε αφθονία τότε περισσότερες μέλισσες γίνονται συλλέκτριες, λιγότερες φρουροί και επειδή η τροφή μοιάζει πολύ της μιας κυψέλης με τη διπλανή της, οι οσμές των μελισσιών μοιάζουν. Κατά τη διάρκεια έντονης μελιτοφορίας είναι ο καλύτερος χρόνος για τη συνένωση μελισσιών ενώ κατά τη διάρκεια ξηρασίας  απαιτείται περισσότερη προσοχή.
Κατά την ένωση αφαιρούμε ή θανατώνουμε τη μία από τις δύο βασίλισσες, συνήθως την παλαιότερη. Μεταξύ των μελισσοκόμων επικρατεί η άποψη, ότι αν δεν αφαιρέσουμε τη μία, οι βασίλισσες θα μονομαχήσουν και θα επικρατήσει η νεότερη. Όμως το αποτέλεσμα δεν είναι γνωστό και δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα για να το επιβεβαιώσουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι συνένωσης μελισσιών όπως της διπλής σίτας, του αρωματισμένου σιροπιού κ.ά., αλλά η πιό απλή και αποτελεσματική είναι η μέθοδος ''του χαρτιού ή της εφημερίδας''. 
Πάντοτε φροντίζουμε το αδύνατο και συνήθως το μελίσσι που έχει τη βασίλισσα να τοποθετείται πάνω και να είναι εκείνο που του αλλάζουμε θέση (το δυνατό μένει στη θεσή του). Η καλύτερη ώρα για τη συνένωση είναι όταν οι μέλισσες βρίσκονται στη κυψέλη δηλ. λίγο πριν βραδιάσει. Αφού καπνίσουμε πρώτα, την αδύνατη ή ορφανή κυψέλη την τοποθετούμε δίπλα στη δυνατή . Μετά το κάπνισμα της δυνατής, αφαιρούμε το καπάκι και σκεπάζουμε την κυψέλη με μια εφημερίδα, εν συνεχεία ανοίγουμε με ένα καρφί ή με κάποιο ξύλο λίγες τρύπες ώστε να μη μπορούν να περάσουν από αυτές οι μέλισσες. Τοποθετούμε τα αδύνατο μελίσσι πάνω στο δυνατό  με το πάτωμα όπως είναι ή μεταφέροντας μόνο τα πλαίσιά του στο άδειο πάτωμα, καπνίζοντας συγχρόνως (Εικ.1). Προσέχουμε οι μέλισσες της πάνω κυψέλης να μην έχουν καμία άλλη έξοδο πλην της διαμέσου της εφημερίδας. Μετά από 12-24 ώρες οι μέλισσες ''τρώνε'' την εφημερίδα και γίνεται η συνένωση ομαλά, αφού προηγουμένως έγινε και η εξομοίωση των οσμών των δύο μελισσιών. Στην επόμενη επιθεώρηση, μετά 3 τουλάχιστον μέρες διαπιστώνουμε την επιτυχία της ένωσης.


   
Εικόνα 1.  Ένωση μελισσιών με τη μέθοδο της εφημερίδας. Α, Πάνω στο κανονικό μελίσσι (το οποίο έχει βασίλισσα) τοποθετούμε πρώτα ένα κομμάτι χαρτιού (εφημερίδας). Β, Προσθήκη άδειου πατώματος και τοποθέτηση των πλαισίων του  δεύτερου μελισσιού. 

Πασχάλης Χαριζάνης 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δείτε εδω σχετικό video που έχουμε αναρτήσει παλιότερα.  http://periskepsis.blogspot.gr/2015/10/video.html

επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

8/4/21

Τι παρατηρούμε και τι ελέγχουμε κατά την επιθεώρηση

 

Ανάλογα με την εποχή του έτους και το σύστημα εκμετάλλευσης των μελισσιών, που έχει επιλέξει ο κάθε μελισσοκόμος, οι επιθεωρήσεις έχουν ένα βασικό στόχο, π.χ. έλεγχος βασιλικών κελιών, χημειοθεραπεία κ.α. Εκτός όμως από αυτό το βασικό σκοπό σε κάθε επιθεώρηση ο μελισσοκόμος πρέπει να αποκτά μία γενικότερη εικόνα της κατάστασης που βρίσκονται τα μελίσσια του. Έτσι ελέγχεται : • η ύπαρξη βασίλισσας. Η ύπαρξη βασίλισσας μπορεί να πιστοποιηθεί από την εύρεση της ίδιας ή από την παρουσία ωού μιας ημέρας
 • η κατάσταση του γόνου. Ελέγχεται δηλαδή εάν υπάρχουν όλα τα στάδια του γόνου (ανοιχτός ή σφραγισμένος), εάν υπάρχουν κελιά γόνου με σημάδια ασθένειας, εάν ο γόνος είναι συμπαγής ή εάν παρατηρείται ‘μπλοκάρισμα’ του γόνου.
 • η ύπαρξη χώρου. Η ύπαρξη χώρου μπορεί να αναφέρεται στην ωοτοκία της βασίλισσας, στον πληθυσμό του μελισσιού ή και στις τροφές (μέλι ή γύρη)
 • η ύπαρξη τροφών, μελιού ή γύρης
 • η εμφάνιση ασθενειών, του γόνου ή των ενήλικων μελισσών
 • η ανάπτυξη του σμήνους. Ελέγχεται η τυχόν προετοιμασία του μελισσιού για σμηνουργία, καθώς και η γενικότερη ανάπτυξή του σε σχέση με τα υπόλοιπα μελίσσια του μελισσοκομείου.
Ο κάθε μελισσοκόμος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι συχνές επιθεωρήσεις :
 • αποδιοργανώνουν το σμήνος, προκαλούν διακοπή της εκτροφής του γόνου και της ωοτοκία της βασίλισσα
 • διεγείρουν επιθετικά τις μέλισσες
 • προκαλούν διακοπή της συλλογής τροφών για 10-30 λεπτά, μειώνοντας έτσι τις αποδόσεις σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 30%
 • έχουν σαν αποτέλεσμα απώλειες μελισσών
 • αυξάνουν, λόγω αναστάτωσης, την κατανάλωση τροφών, με ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας της κυψέλης.
 • συχνές επιθεωρήσεις, ιδιαίτερα αργά το φθινόπωρο, ευνοούν την εμφάνιση ασθενειών και κυρίως νοσεμίασης.

επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

3/4/21

Κηραλοιφή προσέλκυσης αφεσμών

 

Οπως γνωρίζουμε η σμηνουργία είναι η φυσική μέθοδος με την οποία αναπαράγονται τα μελίσσια.Αν και είναι ενα ανεπιθύμητο γεγονός απο τον μελισοκόμο εν τούτοις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση των μελισσιών του.
Η προετοιμασία των μελισσιών για σμηνουργία ξεκινά νωρίς μέσα στην χρονιά.Οι ανιχνεύτριες μέλισσες  είναι εργάτριες που ψάχνουν την περιοχή για τροφή νερό γύρη αλλά και καινούργιο σπίτι για το μελίσσι.
Απο τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά εξερευνούν την γύρω περιοχή και στα ενδιαφέροντά τους είναι ρωγμές σε τοίχους,κουφάλες δέντρων,και παρατημένες παλιές κυψέλες που να καλύπτουν τις ανάγκες του μελισσιού.
Αυτά τα πιθανά σπίτια θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια όπως προστασία του σμήνους απο τα στοιχεία της φύσης,μέγεθος που να ικανοποιεί την μελλοντική ανάπτυξη του μελισσιού,η είσοδος θα πρέπει να είναι μικρή ωστε να μπορούν να την φυλλάξουν αποτελεσματικά και για τον ίδιο λόγο να είναι λίγο υπερυψωμένα απο το έδαφος.Οι μέλισσες προσελκύονται απο τοποθεσίες οπου φιλοξενήθηκαν παλιότερα άλλα μελίσσια κυρίως απο την μυρωδιά.Εχει παρατηρηθεί οτι τέτοιοι χώροι χρησιμοποιούνται επανειλλημένα απο τις μέλισσες.
Οι μέλισσες προσελκύονται πολύ απο την μυρωδιά αιθέριων ελαίων οπως το λεμονόχορτο και το μελισσόχορτο.Η κηραλοιφή που θα φτιάξουμε μπορεί να γίνει και με τα δύο.Προσωπικά εχω χρησιμοποιήσει το μελισσόχορτο με επιτυχία και παρασκευάζεται ως εξής.
αναμιγνύουμε 1/4 της κουπας ελαιόλαδο σε λειωμένο κερί(σε μπεν μαρί) οσο 1/4 φύλλο κηρήθρας και προσθέτουμε 20 σταγόνες μελισσόχορτου η λεμονόχορτου.Οταν το μίγμα κρυώσει είναι ετοιμο για χρήση.
Παιρνουμε μια κυψέλη στην οποία μικραίνουμε την είσοδο και την τοποθετούμε σε θέση λίγο υπερυψωμένη απο το έδαφος.Τοποθετούμε μια παλιά χτισμένη κηρήθρα στο κέντρο και άχτιστες στο πλάι και τις αλείφουμε με την κηραλοιφή μας.Δεν πρέπει να μας ανησυχεί το γεγονός οτι θα υπάρχουν πολλές άχτιστες κηρήθρες διότι το μελίσσι που σμηνουργεί το πρώτο πράγμα που κάνει είναι το χτίσιμο και μάλιστα πρίν σμηνουργήσει εχει καταναλώσει πολλές τροφές.Την χτισμένη κηρήθρα την τοποθετούμε βασικά για την μυρωδιά.Μερικοί τρίβουν τα εσωτερικά τοιχώματα της κυψέλης με μια λεμονόκουπα η πορτοκαλλόκουπα.
Εαν δεν τοποθετήσουμε τις κηρήθρες το μελίσσι θα χτίσει κηρήθρες κρεμασμένες απο το καπάκι.Για το λόγο αυτό οταν πιάσουμε κάποιο σμήνος θα πρέπει άμεσα να υπολογίσουμε την δυναμικότητά του και να τοποθετήσουμε ανάλογο αριθμό κηρηθρών.

επικοινωνία  periskepsis@gmail.com


επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

30/3/21

Εξισορρόπηση της δυναμικότητας των μελισσιών

 

Την εποχή αυτή ο μελισσοκόμος θα πρέπει να αποφασίσει εαν θα εξισορροπήσει τα μελίσσια του ωστε να ξεκινήσουν ολα απο το ίδιο σημείο και εφαρμόζοντας ενιαίους χειρισμούς.Παρακάτω παραθέτω τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εξισορρόπησης καθώς και τα αντίστοιχα της αυτόνομης ανάπτυξης δηλαδή της μη εξισορρόπησης.
Εξισορρόπηση 
Πλεονεκτήματα
 • Δίνεται η ευκαιρια ανάπτυξης σε μελίσσια τα οποία έμειναν πίσω οχι εξαιτίας δικού τους προβλήματος αλλά κάποιου λάθους του μελισσοκόμου.
 • Δίνεται βοήθεια ανάπτυξης σε παραφυάδες,νεα μελίσσια
 • Μειώνεται ο χρόνος εργασίας του μελισσοκόμου καθώς σε κάθε επιθεώρηση γίνεται μόνο μια εργασία η ιδια σε ολα τα μελίσσια 
 • Διευκολύνει τον μελισσοκόμο που κάνει βασιλοτροφία το φθινόπωρο να ξεχωρίσει τις καλές βασίλισσες
Μειονεκτήματα
 • Τα προβληματικά μελίσσια κρύβονται και συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα καθ'ολη τη μελισσοκομικη χρονια
 • Περιορίζεται η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών συστημάτων εκμετάλλευσης.
Αυτόνομη ανάπτυξη
Πλεονεκτήματα
 • Ξεχωρίζουν γρήγορα τα προβληματικά μελίσσια χωρίς να χαθεί χρόνος και χρήμα
 • Δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοσθούν διαφορετικά συστήματα εκμετάλλευσης ομαδοποιώντας τα μελίσσια,πχ ομάδα παραγωγής βασιλικού πολτού,ομάδα παραγωγής μελιού κ.α
Μειονεκτήματα
 • Το χαρτί και το μολύβι γίνονται απαραίτητα,αφου σε κάθε επιθεώρηση ο μελισσοκόμος πρέπει να κάνει πολλές και διαφορετικές επεμβάσεις
 • Ο κίνδυνος λεηλασιών και μεταφοράς ασθενειών δεν είναι αμελητέος.
Η απόφαση ειναι του μελισοκόμου ανάλογα με τις ανάγκες ,τις δυνατότητες,την εμπειρία και τα μέσα που διαθέτει.

επικοινωνία periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

28/3/21

Μελισσοκομικές εργασίες Απριλίου

 

Ο μήνας αυτός της Άνοιξης, που με τον ερχομό του απομακρύνεται ο κίνδυνος παρατεταμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών για την μελισσοκομία, είναι η πιο πλήρης μελισσοκομική περίοδος. Αναφέρομαι βέβαια, τόσο στη δραστηριότητα των μελισσοσμηνών, όσο και στις εργασίες του μελισσοκόμου.
• Η άνοδος της θερμοκρασίας του αέρα, η προοδευτική αύξηση του αριθμού ωρών ηλιακού φωτός, η επαρκής εδαφική υγρασία από τις χειμωνιάτινες και ανοιξιάτικες βροχές, "ζωντανεύουν" τη φύση και τα μελισσοσμήνη.
• Το φρέσκο νέκταρ και η γύρη έρχονται στην κυψέλη σε μεγαλύτερες ποσότητες, η βασίλισσα γεννά τα περισσότερα αυγά από κάθε άλλη περίοδο του έτους, καινούργιες κηρήθρες κτίζονται, ο αριθμός των κηφήνων αυξάνει, εμφανίζονται τα "ξεκινήματα" βασιλικών κελιών. Όλα τα παραπάνω θα έχουν φυσική κατάληξη προς τα μέσα ή το τέλος του μήνα, τη σμηνουργία, για τον πολλαπλασιασμό του είδους.
• Ο μελισσοκόμος με τη σειρά του έχει πολλές εργασίες να κάνει που θα σημαδέψουν την επιτυχία αυτής της χρονιάς και της επόμενης.
• Παράγει ή προμηθεύεται νέες βασίλισσες για την αντικατάσταση των ηλικιωμένων, μη παραγωγικών ή ακατάλληλων βασιλισσών.
• Επιθεωρεί τακτικά τα μελίσσια του για να προλάβει τις ανάγκες τους σε νέα φύλλα κηρήθρας ή πρόσθετου χώρου για την επέκταση της γονοφωλιάς, προσθήκη ορόφων, πρόληψη και καταστολή της σμηνουργίας, διαπίστωση και αντιμετώπιση ασθενειών κλπ.
• Μεταφέρει τα μελίσσια του σε περιοχές με πλούσια νεκταροέκκριση ή μελιτοέκκριση με στόχους, την κάλυψη των μεγάλων αναγκών των σμηνών σε τροφές για την εκτροφή γόνου, την δημιουργία αποθεμάτων για τον επόμενο μήνα, σε μερικές περιπτώσεις την πραγματοποίηση πρώιμου τρύγου μελιού, αλλά και την συμπληρωματική τροφοδότηση όταν οι ανωτέρω προσδοκίες δεν πραγματοποιηθούν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή ανεπιτυχείς μεταφορές.

Ο μήνας αυτός λοιπόν τα έχει όλα : μεγάλη δραστηριότητα και ανάπτυξη των μελισσιών, πολλές εργασίες και απασχόληση για τον μελισσοκόμο.

Βασίλισσες
Μέριμνα του κάθε μελισσοκόμου πρέπει να είναι η αντικατάσταση κάθε χρόνο του ½ ή 1/3 των βασιλισσών των μελισσιών του. Στο συμπέρασμα αυτό έχουμε καταλήξει μετά από μακρόχρονη ερευνητική εργασία στη χώρα μας. Ο μελισσοκόμος πρέπει να επιλέξει την καταλληλότερη μέθοδο βασιλοτροφίας που ταιριάζει στην επιχείρηση του ή την πλέον αξιόπιστη μονάδα παραγωγής και εμπορίας βασιλισσών. Η βασιλοτροφία προϋποθέτει επιλογή και σ' αυτό βοηθά η καταγραφή των αποτελεσμάτων τις δύο προηγούμενες χρονιές. Επιλέγονται μελίσσια που παρήγαγαν το περισσότερο μέλι. Δεν χρησιμοποιούμε μελίσσια επιθετικά ή που έχουν εμφανίσει ασθένειες του γόνου, όπως ασκοσφαίρωση ή σηψηγονία. Από τα μελίσσια που επιλέγονται άλλα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή κηφήνων που θα συζευχθούν με τις παρθένες βασίλισσες και τα υπόλοιπα για την λήψη των προνυμφών που θα εξελιχθούν σε βασίλισσες.
• Η προετοιμασία των μελισσιών για την παραγωγή κηφήνων ξεκινά 20 ημέρες πριν τον εμβολιασμό των προνυμφών σε βασιλικά κελιά. Υπολογίζεται ότι για κάθε μία βασίλισσα πρέπει να παράγουμε τουλάχιστον 100 κηφήνες.
• Λαμβάνουμε μέτρα ώστε ν' αυξήσουμε τις πιθανότητες οι εκλεκτοί κηφήνες να συζευχθούν με τις βασίλισσες, όπως απομονωμένες περιοχές, πρώιμη έναρξη βασιλοτροφίαςπριν τα υπόλοιπα μελίσσια βγάλουν πολλούς κηφήνες κλπ.
• Η παραγωγή των κηφήνων γίνεται, δίνοντας στα μελίσσια που θέλουμε συρματωμένα πλαίσια χωρίς φύλλο κηρήθρας με ταυτόχρονη τροφοδότηση, ώστε να κτισθούν και να γεννήσει η βασίλισσα στα κηφηνοκελλιά.

Σμηνουργία
Η σμηνουργία, όπως γράψαμε παραπάνω, είναι φυσικά εξέλιξη της ανάπτυξης του σμήνους για τον πολλαπλασιασμό του και είναι δύσκολο να πάμε ενάντια στη φύση. Παρ' όλα αυτά, εάν το αφήσουμε ανεξέλεγκτο, έχουμε δραματική μείωση της παραγωγής μελιού. Γενικότερα όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι νέες βασίλισσες, καλές κηρήθρες, έγκαιρη προσθήκη ορόφων, επαρκής αερισμός περιορίζουν την εκδήλωση του φαινομένου. Η καταστολή της σμηνουργίας, αν εκδηλωθεί, είναι πιο δύσκολη. Καταστροφή των βασιλικών κελιών (συλλογή βασιλικού πολτού), περιορισμός της βασίλισσας, τρυγητός του μελιού, δημιουργία παραφυάδων με βασιλικά κελιά σμηνουργίας, είναι μερικά από τα μέτρα που εφαρμόζονται, όλα όμως έχουν μειονεκτήματα. Το τελευταίο έχει τα μειονεκτήματα της μη προγραμματισμένης αύξησης και της απόκτησης βασιλισσών με αυξημένη τάση σμηνουργίας, είναι όμως και το συνηθέστερο μέτρο καταστολής.

Πρώιμος Τρύγος
Η πορτοκαλιά και το ανοιξιάτικο πεύκο δημιουργούν αρκετές χρονιές τις προϋποθέσεις πρώιμου τρύγου. Το μέλι της πορτοκαλιάς, είναι από τα ευγευστότερα και πλέον εμφανισιακά μέλια της χώρας μας, πρέπει να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του στη συνολική ελληνική παραγωγή σύμφωνα με τις δυνατότητες νεκταροέκκρισης του δένδρου, αλλά και τις μεγάλες εκτάσεις που καταλαμβάνει (δεύτερο σε αριθμό στη χώρα μας μετά την ελιά). Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να εξαλειφθούν ή περιορισθούν οι κίνδυνοι θανάτωσης των μελισσών από τη χρήση παρασιτοκτόνων στα εσπεριδοειδή και να προετοιμασθούν έγκαιρα τα μελισσοσμήνη από την πλευρά των μελισσοκόμων. Στις πρώιμες χρονιές που η ανθοφορία της πορτοκαλιάς ξεκινά πολύ νωρίς (Μάρτιο), είναι αμφίβολο αν είναι έτοιμα τα μελισσοσμήνη. Αντίθετα, όψιμη ανθοφορία της πορτοκαλιάς, εγγυάται πρώιμο τρύγο.
• Το ανοιξιάτικο πεύκο επίσης είναι μια πηγή μελιού που αξιοποιείται μερικώς. Με χειρισμούς όπως, πρώιμη έξοδος των μελισσιών το προηγούμενο φθινόπωρο από το πεύκο, μεταφορά τους το χειμώνα σε ανθοφορίες πλούσιες σε γύρη (όψιμη σουσούρα, φουντουκιά, σκλήθρα, καραγάτσι κ.α.), τροφοδοτήσεις τον Φεβρουάριο- Μάρτιο ή επιτυχημένη ανθοφορία αμυγδαλιάς και βερικοκιάς, μπορούμε να εκμεταλλευθούμε από τα μέσα Μαρτίου έως και τέλη Απριλίου το ανοιξιάτικο πεύκο για παραγωγή μελιού.
• Σημειωτέον ότι πορτοκαλιά και πεύκο ενδείκνυνται για παραγωγή μελιού σε σεξιόν (μελικηρίδια). Αν παρά ταύτα δεν πραγματοποιήσουμε τρύγο τον Απρίλιο, στην πορτοκαλιά ή το πεύκο, τα αποθέματα μελιού θα αξιοποιηθούν σε επόμενους Μαγιάτικους τρύγους ή στην κάλυψη των μεγάλων αναγκών των σμηνών για τη διατροφή τον Μάιο.

Ασθένειες
Τον Απρίλιο είναι αρκετά συχνή η εμφάνιση ασκοσφαίρωσης στα μελίσσια μας, όπως και η εμφάνιση της λεγόμενης "ασθένειας του Μαΐου".
• Για την ασκοσφαίρωση δεν συνιστάται η εφαρμογή μυκητοκτόνων. Είναι ευκαιρία όμως τον Απρίλιο να αλλάξουμε τις βασίλισσες στα μελισσοσμήνη που θα την παρουσιάσουν και να τα' αποκλείσουμε από τα προγράμματα αύξησης ή αναπαραγωγής.
• Η "ασθένεια του Μαΐου" (λέγεται έτσι γιατί εμφανίζεται τον Μάιο σε βορειότερες χώρες), παρουσιάζεται στη χώρα μας τον Απρίλιο. Στην πραγματικότητα δεν είναι ασθένεια, αλλά μία μη φυσιολογική κατάσταση νεαρών εργατριών μελισσών που ασχολούνται με τη διατροφή του γόνου. Συμβαίνει όταν ξαφνικές δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σταματήσουν τη συλλογή νερού από τις συλλέκτριες και οι παραμάνες μέλισσες δεν έχουν στη διάθεσή τους νερό να διαλύσουν τη γύρη που κατανάλωσαν σε μεγάλες ποσότητες για τη διατροφή του γόνου. Οι κοιλιές τους πρήζονται, αν πιεσθούν βγάζουν μια πηκτή κίτρινη πάστα, ενώ μαζεύονται κατά σωρούς στην είσοδο της κυψέλης. Ξεχωρίζουν από τις συλλέκτριες μέλισσες ως γνωστόν από το άφθαρτο τρίχωμα του σώματός τους. Περιορίζεται η μη φυσιολογική αυτή κατάσταση με τροφοδότηση με νερό ή πολύ αραιό σιρόπι (π.χ. 1 : 5, ζάχαρη : νερό) και με αλλαγή τοποθεσίας των μελισσιών.
Δημήτρης Τσέλλιος
Γεωπόνος Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ
Διευθυντής Ινστιτούτου Μελισσοκομίας

επικοινωνία  periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

25/3/21

Εξισορρόπηση των μελισσιών

 

 1. Το βράδυ που μαζεύονται οι μέλισσες τοποθετούμε επάνω διάφραγμα βασίλισσας σε ένα δυνατό  μελίσσι  και το αφήνουμε να ηρεμήσει.
 2. Κατόπιν με λίγο κάπνισμα σηκώνουμε από τη βάση του, το αδύνατο και το τοποθετούμε πάνω από το διάφραγμα του δυνατού και κλείνουμε κάθε έξοδο που μπορεί να έχει η αδύνατη κυψέλη, ώστε οι μέλισσες να υποχρεωθούν να περάσουν από το διάφραγμα για έξοδο από την κάτω κυψέλη.
 3. Έτσι κάνουμε ένα δυνατό μελίσσι με 2 πατώματα και 2 βασίλισσες ,που το αδύνατο επωφελείται: α) από τη ζέστη του δυνατού, β) από την άφθονη τροφή του, γ) από τον πληθυσμό του δυνατού που θα ανέβει να τροφοδοτήσει το αδύνατο.
 4. Μεγαλύτερη  εξισορρόπηση επιτυγχάνεται αν ανεβάσουμε  και πλαίσια με γόνο και μέλι από  την κάτω στην πάνω κυψέλη.
 5. Όταν δυναμώσει το πάνω συνήθως σε 1 μήνα, τότε χωρίζουμε το κάτω από το πάνω.
 6. Το πάνω το βάζουμε στην αρχική  θέση του κάτω, που είναι πιο δυνατό για να κερδίσει συλλέκτριες.
 7. Κίνδυνος υπάρχει όταν από αποτυχία το πάνω στερείται τελείως γόνου και δεν ελκύσει παραμάνες.
 8. Σ’ αυτή την περίπτωση αναπληρώνουμε εμείς αυτήν την έλλειψη μεταφέροντας ένα πλαίσιο γόνου από άλλο μελίσσι χωρίς μέλισσες. Έτσι με τη μέθοδο αυτή μπορεί να σωθεί ενα αδύνατο μελίσσι.
 9. Η ανταλλαγή της θέσης δυνατού με αδύνατο, φέρνει εξίσωση με την απόσπαση των συλλεκτριών που μπήκαν στην αδύνατη κυψέλη.
πηγή - Μελισσοκομεία -Ν.Νικολαϊδη
#ΜένουμεΣπίτι
επικοινωνία periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook20/3/21

Δημιουργία δυνατών παραφυάδων

 

Βασική προϋπόθεση όταν πολλαπλασιάζονται τα μελίσσια είναι να μην παραχθούν μικρά και αδύνατα σμήνη. Τα μικρά μελίσσια πιθανό να χαθούν αργότερα ή να παρουσιάσουν αρρώστιες όπως είναι η Αμερικάνικη Σηψιγονία, η Ασκόσφαιρα και άλλα προβλήματα.
Για να αποφευχθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα θα πρέπει να χωρίσετε τα μελίσσια σας όταν φθάσουν σε μεγάλους πληθυσμούς και παράλληλα να έχετε έτοιμες βασίλισσες για τα νέα μελίσσια που θα φτιάξετε. Γι’αυτό, τροφοδοτήστε τα μελίσσια εντατικά ώστε να φθάσουν τον πληθυσμό των 20 πλαισίων.  Ετοιμάστε βασίλισσες με τις γνωστές μεθόδους βασιλοτροφίας ή αγοράστε τις από γνωστό βασιλοτρόφο. Οι χωρισμοί μπορεί να γίνουν επί τόπου. Φροντίστε όμως στην νέα θέση να μεταφέρεται το μητρικό μελίσσι το οποίο ας έχει περισσότερο πληθυσμό ώστε να υποφέρει λιγότερο με την απώλεια μεγάλου μέρους των συλλεκτριών μελισσών.
Εάν δεν έχετε δυνατότητα να παράγετε ή να αγοράσετε νέες βασίλισσες μπορείτε να εφαρμόσετε τον εξής χειρισμό:
Φροντίστε να υπάρχει νεαρός γόνος κάτω των τριών ημερών και στα δύο πατώματα. Μετά, τοποθετείστε ανάμεσα στα δύο πατώματα ένα χώρισμα (κονραπλακέ, σίτα αερισμού κ.ά) Δεν είναι απαραίτητο να εντοπίσετε σε ποιο πάτωμα βρίσκεται η βασίλισσα. Το χώρισμα αυτό δημιουργεί ορφάνια στο μελίσσι εκείνο που δεν είναι η βασίλισσα. Μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε μια δεύτερη είσοδο στο πάνω πάτωμα για τη διέξοδο των μελισσών.
Μετά από δύο ημέρες, όταν πλέον εμφανιστούν βασιλικά κελιά στο ορφανό μελίσσι, το χώρισμα αντικαθίσταται με βασιλικό διάφραγμα ώστε τα δύο μελίσσια να συνενωθούν.
Στη συνέχεια κάντε μια επιλογή των βασιλικών κελιών και αφήστε μόνο ένα-δύο από αυτά. Αφήστε το μελίσσι έτσι μέχρι να εκκολαφθεί και να ξεκινήσει τη γέννα της η νέα βασίλισσα. Δώστε λίγο χρόνο, ώστε στο μελίσσι με τη νέα βασίλισσα να σφραγίσει καινούργιο γόνο. Μετά χωρίστε λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που αναφέρθηκαν προηγούμενα.

πηγή-Εργαστήριο Μελισσοκομίας Α.Π.Θ
επικοινωνία periskepsis@gmail.com

#ΜένουμεΣπίτι
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook