18/5/17

Γυαλιστερή γύρη έχει μπλοκάρει τα πλαίσια του κάτω ορόφου

Η αποθηκευμένη από τις μέλισσες γύρη όταν απέχει κάποια απόσταση από το γόνο δεν καταναλώνεται. Οι μέλισσες τοποθετούν στα κελιά με τη γύρη και μέλι οπότε αυτή αποκτά γυαλιστερή εμφάνιση. Η γύρη αυτή είναι καλή, δεν έχει χαλάσει και  εάν τοποθετηθεί κοντά στο γόνο καταναλώνεται άμεσα από τις μέλισσες.

Σε διόροφα μελίσσια όπου η βασίλισσα μετακινήθηκε στο πάνω πάτωμα, οι μέλισσες τοποθετούν στα πλαίσια του κάτω ορόφου αποκλειστικά γύρη. Επειδή τα πλαίσια με τη γύρη αυτή βρίσκονται μακριά από τον γόνο, οι μέλισσες την αποθηκεύουν τοποθετώντας λίγο μέλι στην επιφάνειά της.
Αυτή η συμπεριφορά των μελισσών να μπλοκάρουν με γύρη τον κάτω όροφο είναι και αποτέλεσμα της άκαιρης τοποθέτησης ορόφων.

 Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνει αναστροφή των πατωμάτων. Εάν χρειάζεται να διατηρηθούν τα πλαίσια με την γύρη εκτός κυψέλης για ένα χρονικό διάστημα (μέχρι το φθινόπωρο) τοποθετούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

επικοινωνία: periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: