23/4/19

Πώς χρησιμοποιούμε το βασιλικό διάφραγμα

Το βασιλικό διάφραγμα μπορεί να έχει πολλές χρήσεις σε διάφορους μελισσοκομικούς χειρισμούς, αποτελεί βασικό μελισσοκομικό εργαλείο και θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο ενός μελισσοκόμου προκειμένου να το χρησιμοποιήσει.
Η βασική αρχή λειτουργίας του είναι ότι τοποθετείται ανάμεσα σε δύο ορόφους και περιορίζει τη βασίλισσα (αλλά και τους κηφήνες) στον όροφο που βρίσκεται καθώς δε μπορεί να περάσει μέσα από αυτό. Οι διαστάσεις του επιτρέπουν την κίνηση των εργατριών μελισσών, μπορεί όμως να τις δυσκολέψει σε κάποιο βαθμό και να καθυστερήσει έτσι την ανάπτυξη του μελισσιού. Για το λόγο αυτό δε γίνεται άσκοπη χρήση αυτού. Έχει εφαρμογή τόσο στην παραγωγή μελιού, όσο και του βασιλικού πολτού, των βασιλισσών, τον έλεγχο σμηνουργίας και τη δημιουργία τράπεζας βασιλισσών.  
Κατά την έντονη νεκταροέκκριση που στόχος είναι η συλλογή μελιού, αλλά επιδρά θετικά και στην έντονη ωοτοκία της βασίλισσας, το βασιλικό διάφραγμα τοποθετείται για να περιορίσει τη βασίλισσα στον κάτω όροφο (γονοφωλιά) και να ξεχωρίσουν τα μέλια στον επάνω όροφο (μελιτοθάλαμος) διευκολύνοντας έτσι τον τρύγο όταν το μέλι ωριμάσει. Συνήθως τέτοιες περιπτώσεις ανθοφοριών είναι το θυμάρι, το παλιούρι, η καστανιά αλλά και το ανοιξιάτικο πεύκο. Σε περιπτώσεις μελιτωμάτων που λόγω έλλειψης γύρης, δεν υπάρχει γόνος (όπως συμβαίνει στο φθινοπωρινό πεύκο) δε χρησιμοποιείται βασιλικό διάφραγμα διότι καθυστερεί το μελίσσι στη συλλογή και αποθήκευση. 
Κατά την παραγωγή βασιλικού πολτού και βασιλισσών το βασιλικό διάφραγμα χρησιμοποιείται στο διώροφο μελίσσι αποπεράτωσης προκειμένου να παραμείνει η βασίλισσα στον κάτω όροφο και να εκτρέφονται τα βασιλικά κελιά στον επάνω. Το βασιλικό διάφραγμα χρησιμοποιείται όλο το διάστημα που εφαρμόζεται η βασιλοτροφία και μπορεί να διαρκέσει ακόμα και πολλούς μήνες.
Για τον έλεγχο της σμηνουργίας το βασιλικό διάφραγμα χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της μεθόδου Demaree κατά την οποία η βασίλισσα με αρκετές χτισμένες κηρήθρες περιορίζεται στον κάτω όροφο με τη χρήση βασιλικού διαφράγματος, ενώ οι περισσότερες κηρήθρες γόνου τοποθετούνται στον επάνω αφού καταστραφούν τα βασιλικά κελιά. Μετά την πάροδο 6 ημερών ξανα-ελέγχεται ο επάνω όροφος για την παρουσία βασιλικών κελιών και εφόσον η τάση για σμηνουργία έχει κατασταλεί, μπορεί να αφαιρεθεί το βασιλικό διάφραγμα.
Τέλος βασιλικό διάφραγμα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τράπεζας βασιλισσών οπότε σε ένα μελίσσι με βασίλισσα, τοποθετείται το διάφραγμα και πάνω σε αυτό κλουβιά με βασίλισσες (όχι περισσότερα από 15) χωρίς συνοδούς μέλισσες. Οι εργάτριες μέλισσες θα περάσουν από το διάφραγμα και θα φροντίσουν τις βασίλισσες για αρκετό χρονικό διάστημα εφόσον αυτές είναι συζευγμένες. Ένα ασφαλές χρονικό διάστημα διατήρησης βασιλισσών σε μία τράπεζα είναι μία εβδομάδα με δέκα ημέρες. Εάν πρέπει να παραμείνουν οι βασίλισσες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δημιουργείται μία νέα τράπεζα μελισσών σε διαφορετικό μελίσσι και μεταφέρονται εκεί τα βασιλικά κλουβιά.

πηγή:Εργαστήριο Μελισσοκομίας ΑΠΘ
επικοινωνία: periskepsis@gmail.com


επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

20/4/19

Πώς συνενώνουμε τα μελίσσια

Ο μελισσοκόμος φροντίζει vα έχει πάντα στο μελισσοκομείο μελίσσια δυνατά με νεαρές καλές βασίλισσες και αρκετά αποθέματα τροφής (μέλι, γύρη). Συμβαίνει όμως να βρεθούν στο μελισσοκομείο μελίσσια αδύνατα, ορφανά, ή με βασίλισσα αρρενοτόκο λόγω αμέλειας του μελισσοκόμου ή άλλης αιτίας. Τότε πρέπει τα μελίσσια αυτά να ενωθούν για να δυναμώσουν και φυσικά να γίνουν παραγωγικά. Μελίσσια αδύνατα με πληθυσμό που σκεπάζουν 2-3 πλαίσια, πιθανόν να έχουν κακής ποιότητας βασίλισσα. Η διατήρηση τέτοιων μελισσιών είναι ασύμφορη γιατί δεν είναι ικανά να δώσουν κάποια παραγωγή και να ξεχειμωνιάσουν. Στα μελίσσια αυτά συνήθως θανατώνεται η βασίλισσα πριν την ένωσή τους και τέτοια αδύνατα μελίσσια τα ενώνουμε με μέτρια ή δυνατά και ποτέ μεταξύ τους. Εξαιρούνται οι παραφυάδες που δεν πρόλαβαν να αναπτυχθούν καλά, ώστε να εκμεταλλευτούν κάποια, συνήθως όψιμη, μελιτοφορία π.χ. μελιτοέκριση πεύκου, που ενώνονται μεταξύ τους ανά δύο ή τρείς ώστε να δώσουν δυνατά μελίσσια. 
Τα ορφανά μελίσσια, αν δεν έχουμε να τους δώσουμε κάποια γονιμοποιημένη βασίλισσα έγκαιρα, συνήθως τα ενώνουμε με παραφυάδες, ή με μελίσσια που έχουν σχετικά λίγο πληθυσμό για να μη σταματήσει η ανάπτυξή τους ή χαθούν αν η εποχή είναι περασμένη (αργά το φθινόπωρο, ή  χειμώνα). Μερικοί καλά οργανωμένοι και έμπειροι μελισσοκόμοι ενώνουν μέτρια ή και δυνατά μελισσοσμήνη ανά δύο ή περισσότερα ώστε να έχουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς για καλύτερες αποδόσεις όπως στις μελιτοφορίες πεύκου, έλατου, θυμαριού κ. ά. 
Κάθε μελίσσι έχει τη δική του χαρακτηριστική οσμή. Οι εργάτριες ενός μελισσιού μπορούν να αναγνωρίσουν τις μέλισσες της ίδιας φωλιάς. Όταν υπάρχει έξω έλλειψη νέκταρος και γύρης οι διαφορές οσμών μεταξύ μελισσιών είναι μεγαλύτερες και υπάρχουν περισσότεροι φρουροί μέλισσες. Όταν το νέκταρ και η γύρη υπάρχει σε αφθονία τότε περισσότερες μέλισσες γίνονται συλλέκτριες, λιγότερες φρουροί και επειδή η τροφή μοιάζει πολύ της μιας κυψέλης με τη διπλανή της, οι οσμές των μελισσιών μοιάζουν. Κατά τη διάρκεια έντονης μελιτοφορίας είναι ο καλύτερος χρόνος για τη συνένωση μελισσιών ενώ κατά τη διάρκεια ξηρασίας  απαιτείται περισσότερη προσοχή.
Κατά την ένωση αφαιρούμε ή θανατώνουμε τη μία από τις δύο βασίλισσες, συνήθως την παλαιότερη. Μεταξύ των μελισσοκόμων επικρατεί η άποψη, ότι αν δεν αφαιρέσουμε τη μία, οι βασίλισσες θα μονομαχήσουν και θα επικρατήσει η νεότερη. Όμως το αποτέλεσμα δεν είναι γνωστό και δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα για να το επιβεβαιώσουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι συνένωσης μελισσιών όπως της διπλής σίτας, του αρωματισμένου σιροπιού κ.ά., αλλά η πιό απλή και αποτελεσματική είναι η μέθοδος ''του χαρτιού ή της εφημερίδας''. 
Πάντοτε φροντίζουμε το αδύνατο και συνήθως το μελίσσι που έχει τη βασίλισσα να τοποθετείται πάνω και να είναι εκείνο που του αλλάζουμε θέση (το δυνατό μένει στη θεσή του). Η καλύτερη ώρα για τη συνένωση είναι όταν οι μέλισσες βρίσκονται στη κυψέλη δηλ. λίγο πριν βραδιάσει. Αφού καπνίσουμε πρώτα, την αδύνατη ή ορφανή κυψέλη την τοποθετούμε δίπλα στη δυνατή . Μετά το κάπνισμα της δυνατής, αφαιρούμε το καπάκι και σκεπάζουμε την κυψέλη με μια εφημερίδα, εν συνεχεία ανοίγουμε με ένα καρφί ή με κάποιο ξύλο λίγες τρύπες ώστε να μη μπορούν να περάσουν από αυτές οι μέλισσες. Τοποθετούμε τα αδύνατο μελίσσι πάνω στο δυνατό  με το πάτωμα όπως είναι ή μεταφέροντας μόνο τα πλαίσιά του στο άδειο πάτωμα, καπνίζοντας συγχρόνως (Εικ.1). Προσέχουμε οι μέλισσες της πάνω κυψέλης να μην έχουν καμία άλλη έξοδο πλην της διαμέσου της εφημερίδας. Μετά από 12-24 ώρες οι μέλισσες ''τρώνε'' την εφημερίδα και γίνεται η συνένωση ομαλά, αφού προηγουμένως έγινε και η εξομοίωση των οσμών των δύο μελισσιών. Στην επόμενη επιθεώρηση, μετά 3 τουλάχιστον μέρες διαπιστώνουμε την επιτυχία της ένωσης.


   
Εικόνα 1.  Ένωση μελισσιών με τη μέθοδο της εφημερίδας. Α, Πάνω στο κανονικό μελίσσι (το οποίο έχει βασίλισσα) τοποθετούμε πρώτα ένα κομμάτι χαρτιού (εφημερίδας). Β, Προσθήκη άδειου πατώματος και τοποθέτηση των πλαισίων του  δεύτερου μελισσιού. 

Πασχάλης Χαριζάνης 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δείτε εδω σχετικό video που έχουμε αναρτήσει παλιότερα.  http://periskepsis.blogspot.gr/2015/10/video.html

επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

18/4/19

Τι παρατηρούμε και τι ελέγχουμε κατά την επιθεώρηση

Ανάλογα με την εποχή του έτους και το σύστημα εκμετάλλευσης των μελισσιών, που έχει επιλέξει ο κάθε μελισσοκόμος, οι επιθεωρήσεις έχουν ένα βασικό στόχο, π.χ. έλεγχος βασιλικών κελιών, χημειοθεραπεία κ.α. Εκτός όμως από αυτό το βασικό σκοπό σε κάθε επιθεώρηση ο μελισσοκόμος πρέπει να αποκτά μία γενικότερη εικόνα της κατάστασης που βρίσκονται τα μελίσσια του. Έτσι ελέγχεται : • η ύπαρξη βασίλισσας. Η ύπαρξη βασίλισσας μπορεί να πιστοποιηθεί από την εύρεση της ίδιας ή από την παρουσία ωού μιας ημέρας
 • η κατάσταση του γόνου. Ελέγχεται δηλαδή εάν υπάρχουν όλα τα στάδια του γόνου (ανοιχτός ή σφραγισμένος), εάν υπάρχουν κελιά γόνου με σημάδια ασθένειας, εάν ο γόνος είναι συμπαγής ή εάν παρατηρείται ‘μπλοκάρισμα’ του γόνου.
 • η ύπαρξη χώρου. Η ύπαρξη χώρου μπορεί να αναφέρεται στην ωοτοκία της βασίλισσας, στον πληθυσμό του μελισσιού ή και στις τροφές (μέλι ή γύρη)
 • η ύπαρξη τροφών, μελιού ή γύρης
 • η εμφάνιση ασθενειών, του γόνου ή των ενήλικων μελισσών
 • η ανάπτυξη του σμήνους. Ελέγχεται η τυχόν προετοιμασία του μελισσιού για σμηνουργία, καθώς και η γενικότερη ανάπτυξή του σε σχέση με τα υπόλοιπα μελίσσια του μελισσοκομείου.
Ο κάθε μελισσοκόμος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι συχνές επιθεωρήσεις :
 • αποδιοργανώνουν το σμήνος, προκαλούν διακοπή της εκτροφής του γόνου και της ωοτοκία της βασίλισσα
 • διεγείρουν επιθετικά τις μέλισσες
 • προκαλούν διακοπή της συλλογής τροφών για 10-30 λεπτά, μειώνοντας έτσι τις αποδόσεις σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 30%
 • έχουν σαν αποτέλεσμα απώλειες μελισσών
 • αυξάνουν, λόγω αναστάτωσης, την κατανάλωση τροφών, με ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας της κυψέλης.
 • συχνές επιθεωρήσεις, ιδιαίτερα αργά το φθινόπωρο, ευνοούν την εμφάνιση ασθενειών και κυρίως νοσεμίασης.

επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

16/4/19

Η πρόπολις αναστέλλει την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων

H πρόπολη εμποδίζει τα καρκινικά κύτταρα να αναπτυχθούν.Το οξύ που βρίσκεται στην πρόπολη – ένα δημοφιλές προϊόν της μέλισσας – μπορεί να…αναστέλλει την ανάπτυξη των όγκων του προστάτη. Εμποδίζει τα καρκινικά κύτταρα από το να πάρουν τη δύναμη που χρειάζονται για την ανάπτυξη τους.Η πρόπολη σταματά την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων του προστάτη.
Αυτό αποδείχθηκε από πειράματα σε ποντίκια που πραγματοποιήθηκαν από Αμερικανούς επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο.Στη μελέτη, οι ποντικοί έλαβαν μια μικρή δόση  πρόπολης από το στόμα.Μετά από έξι εβδομάδες διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των όγκων μειώθηκε κατά το ήμισυ.
Από αυτό, οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ουσία δεν σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα, αλλά σταματά την ενεργητικότητα τους.Επίσης διαπίστωσαν ότι η πρόπολη κατέστειλε την δραστηριότητα της ειδικής πρωτεϊνικής κινάσης p70S6 που παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή των καρκινικών  κυττάρων.
Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, κύριο ρόλο για τα αποτελέσματα αυτό παίζει ένα ειδικό οξύ που υπάρχει στην πρόπολη. Έτσι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με την καθημερινή χρήση της πρόπολης σε τρόφιμα εμποδίζονται τα καρκινικά κύτταρα από το να πάρουν τα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την ανάπτυξη τους.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια του καρκίνου.

"Εάν η κατανάλωση πρόπολης διακοπεί, μετά από μερικές εβδομάδες, η ανάπτυξη του όγκου συνεχίζει,” – είπε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, αναπληρωτής καθηγητής Richard Jones.
Για πολλούς αιώνες,η πρόπολη χρησιμοποιείται ως μια φυσική θεραπεία για την αμυγδαλίτιδα αλλά και κατά αλλεργικών παθήσεων.

Αυτό το αποτέλεσμα της νέας έρευνας είναι πολλά υποσχόμενο, αφού με βάση την πρόπολη μπορεί να παραχθούν μελλοντικά νέα φάρμακα, τα οποία σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία μπορεί να σκοτώσουν τα καρκινικά κύτταρα.Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω κλινικές δοκιμές , κατέληξε ο Richard Jones.

Όταν η μέλισσα δημιουργεί αυτό το θαυμαστό υλικό μόνο εμάς δεν έχει στο νου της.

Ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε την πρόπολη τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για να θεραπεύει πληγές και έλκη.Πρόκειται για ένα μείγμα που περιέχει 55% ρητίνες & βάλσαμα, 30% κερί, 10% αιθέρια έλαια και 5% γύρη.
Η βιολογική της δράση είναι αντιβακτηριακή, αντιμυκητιασική, αντισηπτική, αντιφλεγμονώδης, αντιοξειδωτική, αντικαρκινική, αντιηπατοτοξική και ηπατοπροστατευτική.
Είναι συνεργική με αντιβιοτικά. Προστατεύει τα κύτταρα από την ραδιενεργό ακτινοβολία.
Οφέλη:

 • Αντιβιοτική προστασία
 • Αντιγριπική δράση
 • Χρόνια φαρυγγίτιδα
 • Γυναικολογικές παθήσεις
 • Κακοήθεις όγκοι
 • Πληγές- Έλκη
 • Εγκαύματα
 • Προστάτης
 • Οδοντικές ασθένειες
επικοινωνία periskepsis@gmail.com

επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook 

13/4/19

Πώς ενσωματώνουμε φύλλα κηρήθρας στα πλαίσια

Στο video που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος που ενσωματώνουμε τα φύλλα κηρήθρας στα συρματωμένα πλαίσια.Κάποιοι μελισσοκόμοι που δεν έχουν πολλά μελίσσιαχρησιμοποιούν την μπαταρία του αυτοκινήτου ως πηγή ρεύματος.

επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

11/4/19

Φτιάχνουμε εύκολη κηραλοιφή προσέλκυσης αφεσμών

Οπως γνωρίζουμε η σμηνουργία είναι η φυσική μέθοδος με την οποία αναπαράγονται τα μελίσσια.Αν και είναι ενα ανεπιθύμητο γεγονός απο τον μελισοκόμο εν τούτοις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση των μελισσιών του.
Η προετοιμασία των μελισσιών για σμηνουργία ξεκινά νωρίς μέσα στην χρονιά.Οι ανιχνεύτριες μέλισσες  είναι εργάτριες που ψάχνουν την περιοχή για τροφή νερό γύρη αλλά και καινούργιο σπίτι για το μελίσσι.
Απο τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά εξερευνούν την γύρω περιοχή και στα ενδιαφέροντά τους είναι ρωγμές σε τοίχους,κουφάλες δέντρων,και παρατημένες παλιές κυψέλες που να καλύπτουν τις ανάγκες του μελισσιού.
Αυτά τα πιθανά σπίτια θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια όπως προστασία του σμήνους απο τα στοιχεία της φύσης,μέγεθος που να ικανοποιεί την μελλοντική ανάπτυξη του μελισσιού,η είσοδος θα πρέπει να είναι μικρή ωστε να μπορούν να την φυλλάξουν αποτελεσματικά και για τον ίδιο λόγο να είναι λίγο υπερυψωμένα απο το έδαφος.Οι μέλισσες προσελκύονται απο τοποθεσίες οπου φιλοξενήθηκαν παλιότερα άλλα μελίσσια κυρίως απο την μυρωδιά.Εχει παρατηρηθεί οτι τέτοιοι χώροι χρησιμοποιούνται επανειλλημένα απο τις μέλισσες.
Οι μέλισσες προσελκύονται πολύ απο την μυρωδιά αιθέριων ελαίων οπως το λεμονόχορτο και το μελισσόχορτο.Η κηραλοιφή που θα φτιάξουμε μπορεί να γίνει και με τα δύο.Προσωπικά εχω χρησιμοποιήσει το μελισσόχορτο με επιτυχία και παρασκευάζεται ως εξής.
αναμιγνύουμε 1/4 της κουπας ελαιόλαδο σε λειωμένο κερί(σε μπεν μαρί) οσο 1/4 φύλλο κηρήθρας και προσθέτουμε 20 σταγόνες μελισσόχορτου η λεμονόχορτου.Οταν το μίγμα κρυώσει είναι ετοιμο για χρήση.
Παιρνουμε μια κυψέλη στην οποία μικραίνουμε την είσοδο και την τοποθετούμε σε θέση λίγο υπερυψωμένη απο το έδαφος.Τοποθετούμε μια παλιά χτισμένη κηρήθρα στο κέντρο και άχτιστες στο πλάι και τις αλείφουμε με την κηραλοιφή μας.Δεν πρέπει να μας ανησυχεί το γεγονός οτι θα υπάρχουν πολλές άχτιστες κηρήθρες διότι το μελίσσι που σμηνουργεί το πρώτο πράγμα που κάνει είναι το χτίσιμο και μάλιστα πρίν σμηνουργήσει εχει καταναλώσει πολλές τροφές.Την χτισμένη κηρήθρα την τοποθετούμε βασικά για την μυρωδιά.Μερικοί τρίβουν τα εσωτερικά τοιχώματα της κυψέλης με μια λεμονόκουπα η πορτοκαλλόκουπα.
Εαν δεν τοποθετήσουμε τις κηρήθρες το μελίσσι θα χτίσει κηρήθρες κρεμασμένες απο το καπάκι.Για το λόγο αυτό οταν πιάσουμε κάποιο σμήνος θα πρέπει άμεσα να υπολογίσουμε την δυναμικότητά του και να τοποθετήσουμε ανάλογο αριθμό κηρηθρών.

επικοινωνία  periskepsis@gmail.com


επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

9/4/19

Εξισορρόπηση της δυναμικότητας των μελισσιών

Την εποχή αυτή ο μελισσοκόμος θα πρέπει να αποφασίσει εαν θα εξισορροπήσει τα μελίσσια του ωστε να ξεκινήσουν ολα απο το ίδιο σημείο και εφαρμόζοντας ενιαίους χειρισμούς.Παρακάτω παραθέτω τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εξισορρόπησης καθώς και τα αντίστοιχα της αυτόνομης ανάπτυξης δηλαδή της μη εξισορρόπησης.
Εξισορρόπηση 
Πλεονεκτήματα
 • Δίνεται η ευκαιρλια ανάπτυξης σε μελίσσια τα οποία έμειναν πίσω οχι εξαιτίας δικού τους προβλήματος αλλά κάποιου λάθους του μελισσοκόμου.
 • Δίνεται βοήθεια ανάπτυξης σε παραφυάδες,νεα μελίσσια
 • Μειώνεται ο χρόνος εργασίας του μελισσοκόμου καθώς σε κάθε επιθεώρηση γίνεται μόνο μια εργασία η ιδια σε ολα τα μελίσσια 
 • Διευκολύνει τον μελισσοκόμο που κάνει βασιλοτροφία το φθινόπωρο να ξεχωρίσει τις καλές βασίλισσες
Μειονεκτήματα
 • Τα προβληματικά μελίσσια κρύβονται και συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα καθ'ολη τη μελισσοκομικη χρονια
 • Περιορίζεται η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών συστημάτων εκμετάλλευσης.
Αυτόνομη ανάπτυξη
Πλεονεκτήματα
 • Ξεχωρίζουν γρήγορα τα προβληματικά μελίσσια χωρίς να χαθεί χρόνος και χρήμα
 • Δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοσθούν διαφορετικά συστήματα εκμετάλλευσης ομαδοποιώντας τα μελίσσια,πχ ομάδα παραγωγής βασιλικού πολτού,ομάδα παραγωγής μελιού κ.α
Μειονεκτήματα
 • Το χαρτί και το μολύβι γίνονται απαραίτητα,αφου σε κάθε επιθεώρηση ο μελισσοκόμος πρέπει να κάνει πολλές και διαφορετικές επεμβάσεις
 • Ο κίνδυνος λεηλασιών και μεταφοράς ασθενειών δεν είναι αμελητέος.
Η απόφαση ειναι του μελισοκόμου ανάλογα με τις ανάγκες ,τις δυνατότητες,την εμπειρία και τα μέσα που διαθέτει.

επικοινωνία periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook