23/9/15

Φορολόγηση ΑγροτώνΜετά και την τροποποίηση της Φορολογικής Νομοθεσίας σχετικά με την φορολόγηση των κερδών στους κατ' επάγγελμα αγρότες, έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:
Τι θεωρείται Φορολογητέα ύλη;

1. Φορολογητέα ύλη θεωρείται το κέρδος. Όχι ο τζίρος. Το κέρδος προκύπτει όταν από το άθροισμα των εσόδων μας, αφαιρέσουμε τις δαπάνες μας.

2. Στη Φορολογητεία ύλη, εκτός κι αν υπάρξει κάποια ρύθμιση, θα αθροίζονται και οι ενισχύσεις του πυλώνα Ι (άμεσες πληρωμές) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

Παράδειγμα: Αν είχαμε έσοδα 20.000 ευρώ, οι δαπάνες μας είναι 15.000 ευρώ και ταυτόχρονα λάβαμε ενίσχυση του πυλώνα Ι συνολικού ύψους 2.000 ευρώ τότε ως φορολογητέα ύλη θεωρούνται τα εξής: 20.000 – 15.000 + 2.000 = 7.000 ευρώ.


Τι είναι σημαντικό να πετύχει ένας παραγωγός, ώστε να φορολογηθεί δίκαια;

Πρέπει να τεκμηριώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δαπάνες του.


Ποιές Δαπάνες Αναγνωρίζονται;

Α. Δαπάνες από εισροές:

- πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτά/σπόροι)
- λιπάσματα
- φυτοφάρμακα
- καύσιμα και λιπαντικά
- ζωοτροφές
- ηλεκτρικό ρεύμα
- εξοπλισμός
- συντηρήσεις εξοπλισμού
- παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της εργασίας
- αναλώσιμα
- επιτόκια δανεισμού (αν έχουμε δάνεια) κλπ

Β. Δαπάνες ιδίας εργασίας:
 

Αποτελεί το σημαντικότερο έξοδο για πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αφού φτάνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό της αξίας της παραγωγής μας (τζίρος). Είναι τόσο σημαντικές που δεν πρέπει κανείς παραγωγός να ξεχάσει τον υπολογισμό τους. Η αυταπασχόληση του ιδίου και των μελών της οικογενείας του προσδιορίζεται με τις ΜΑΕ (Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας), όπως αυτές αναγράφονται στους πίνακες του ΦΕΚ 1181/09.06.2011.

Για παράδειγμα στη Φράουλα Θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον πίνακα του παραπάνω ΦΕΚ, αναγνωρίζονται 235 ώρες εργασίας / στρέμμα.

Γ. Δαπάνες για εργασία τρίτων
 

Σε αυτό το έξοδο αναγνωρίζεται το κόστος των εργοσήμων

Δ. Δαπάνες Γεωργικής Ασφάλισης
 

Συνυπολογίζεται στις δαπάνες το κόστος των ασφαλίστρων υπερ ΕΛΓΑ

Ε. Δαπάνες Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
 

Συνυπολογίζονται στις δαπάνες οι εισφορές υπερ ΕΛΓΑ

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως οι παραγωγοί υπολογίζονται επί ίσης όροις με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προκειμένου να είναι ομαλή η μετάβαση στο νέο καθεστώς, θα πρέπει οι παραγωγοί να λάβουν σοβαρά υπόψη τα παρακάτω:

• Με την βοήθεια εμπείρων οικονομικών συμβούλων/λογιστών, να παρουσιάσουν τεκμηριωμένα και σωστά τις δαπάνες τους

• Κατά την άποψή μας, θα πρέπει οι παραγωγοί να διεκδικήσουν την αποφορολόγηση μέρους των κερδών τους, δεδομένου πως κεφάλαια αυτών πρόκειται να επανεπενδυθούν στην επερχόμενη καλλιέργεια. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να θεωρούνται «κέρδη» από την πρώτη λογιστική περίοδο.

• Οι παραγωγοί ΠΡΕΠΕΙ επιτέλους να συνεργαστούν, σε μικρά κι ευέλικτα σχήματα. Με τον τρόπο αυτό θα διαμορφώσουν οικονομίες κλίμακας, είτε με τη δημιουργία Οργανώσεων Παραγωγών, είτε με τη συμμετοχή τους σε κοινά εταιρικά σχήματα (σύσταση νομικών προσώπων από 2 άτομα και άνω). Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουν να διαμορφώσουν: - καλύτερες τιμές πρώτων υλών, αφήνοντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια για κέρδος,
- την απαραίτητη κρίσιμη μάζα προϊόντος (στοχεύοντας ενδεχομένως στις εξαγωγές)
- παράλληλα θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν σημαντικά φορολογικά εργαλεία που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα, μειώνοντας έτσι το φορολογικό τους κόστος.

Δυστυχώς «κατά μόνας» δεν γίνεται τίποτα …

Καλούμε τους παραγωγούς να συμβουλευτούν τους κατά τόπους εξειδικευμένους λογιστές και να αναπτύξουν τη συνεργατικότητά τους σε μικρά και υγιή σχήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: