22/5/19

Παραγωγή βασιλικού πολτού σε διώροφα μελίσσια

Για την παραγωγή βασιλικού πολτού με τη μέθοδο αυτή,χρησιμοποιούνται μελίσσια 2 ορόφων με 20 κηρήθρες πληθυσμό
1η ημέρα: Γίνεται η διαμόρφωση στο μελίσσι εκτροφής που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του βασιλικού πολτού . Έτσι η βασίλισσα πρέπει να βρίσκεται στον κάτω όροφο περιορισμένη με βασιλικό διάφραγμα ενώ στον επάνω όροφο θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 κηρήθρες ανοιχ- τού γόνου. Την ίδια αυτή ημέρα θα πρέπει να δημιουργηθούν και τα μελίσσια έναρξης.
Μελίσσια έναρξης: Αυτά είναι δυνατά , ορφανά μελίσσια (όπως ακριβώς τα μελίσσια της 1ης μεθόδου ) των 10 κηρηθρών τα οποία στόχο έχουν να βοηθήσουν ώστε η αποδοχή να είναι υψηλή από την πρώτη φορά. Για το λόγο αυτό θα φιλοξενήσουν τα εμβολιασμένα βασιλικά κελιά για μια μέρα μόνο όμως την πρώτη μόνο φορά.
2η ημέρα: Από το μελίσσι έναρξης αφαιρείται το πλαίσιο του ανοιχτού γόνου,και 60 εμβολιασμένα κελιά τοποθετούνται στο κέντρο ανάμεσα σε 2 κηρήθρες εκκολαπτόμενου γόνου .Ακολουθεί τροφοδότηση με σιρόπι (1: 1 ) και γυρεόπιττα .
3η ημέρα: Τα εμβολιασμένα βασιλικά κελιά μεταφέρονται από το μελίσσι έναρξης στον επάνω όροφο του διώροφου μελισσιού .Το πλαίσιο τοποθετείται στο κέντρο, δεξιά και αριστερά του οποίου υπάρχουν κηρήθρες με ανοιχτό γόνο (εικόνα 5 ).
Στο μελίσσι έναρξη ς επιστρέφεται η βασίλισσα του είτε με εισαγωγή σε κλουβί, είτε με συνένωση με τη μέθοδο της εφημερίδας.
4η ημέρα: Κενή
5η ημέρα (3η από τον εμβολιασμό): Γίνεται η αφαίρεση του πλαισίου με τα βασιλικά κελιά προκειμένου να συλλεχθεί ο βασιλικός πολτός. Το μελίσσι επιθεωρείται για πιθανά φυσικά βασιλικά κελιά τα οποία καταστρέφονται.Ακολουθεί εμβολιασμός με λάρβες κατάλληλης ηλικίας και τα τεχνητά κελιά τοποθετούνται κατευθείαν στο διώροφο μελίσσι ,στον επάνω όροφο στο κέντρο , ανάμεσα σε 2 κηρήθρες ανοιχτού γόνου . Το μελίσσι έναρξης χρησιμοποιήθηκε μόνο την πρώτη φο- ρά και για μι α μόνο ημέρα.
Εικόνα . Συλλογή Β.Π. από διώροφο μελίσσι. Η βασίλισσα περιορίζεται στον κάτω όροφο με βασιλικό διάφραγμα. Τα πρώτα κελιά μεταφέρονται από μελίσσι έναρξης. Κάθε 6η ημέρα στο πάνω όροφο τοποθετούνται δύο πλαίσια με σφραγισμένο γόνο .
Και στη μέθοδο αυτή απαιτείται προσθήκη γόνου. Έτσι κάθε 2ο εμβολιασμό (6 ημέρες) μεταφέρονται 2 κηρήθρες ανοι- χτού γόνου από τον κάτω όροφο στον επάνω τα οποία τοποθετούνται δεξιά και αριστερά από τη θέση που τοποθετούνται τα βασιλικά κελιά .
Προσοχή με την μέθοδο αυτή υπάρχει περίπτωση οι μέλισσες να φτιάξουν βασιλικά κελιά σμηνουργίας στον κάτω όροφο γι’ αυτό και χρειάζεται περιοδικός έλεγχος.


Ανδρέας Θρασυβούλου , Τσαλίμαλμα Ευθυμία
Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας
Σχολή Γεωπονίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

επικοινωνία: periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: