20/9/18

Αντιμετώπιση του κηρόσκωρου με φυσικά μέσα

     Χαριζάνης Π., Λαζαράκης ∆., Αλυσσανδράκης Ε. 
Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκοµίας
 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Ο µεγάλος κηρόσκορος Galleria mellonella (L.) είναι ένας από τους κυριότερους εχθρούς των µελισσών στην Ελλάδα και κάθε χρόνο καταστρέφει πολλές κηρήθρες (χτισµένες) στην αποθήκη ή µέσα στις κυψέλες όταν αυτές έχουν λίγο πληθυσµό. Τα ενήλικα (πεταλούδες) δεν προκαλούν καµία ζηµιά και δεν τρέφονται καθόλου στη διάρκεια του σταδίου αυτού. Μόνο το στάδιο της προνύµφης τρέφεται και προκαλεί ζηµιά στις κηρήθρες. Όµως τα ενήλικα και οι προνύµφες µπορούν να µεταφέρουν παθογόνα όπως της Αµερικανικής Σηψιγονίας.
 Η µέχρι τώρα διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι όλα τα στάδια του κηρόσκορου καταστρέφονται σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Έτσι όλα τα στάδια (αυγά, προνύµφες, νύµφες και ενήλικα) του κηρόσκορου πεθαίνουν µετά από έκθεση στους -15 οC για 2 ώρες. Η έρευνά µας έδειξε ότι οι κηρήθρες στην αποθήκη το καλοκαίρι πρέπει να διατηρούνται στις χαµηλές θερµοκρασίες (- 20 οC) για πολλές ηµέρες προκειµένου να έχουµε την καταστροφή όλων των σταδίων. Αυτό επιβεβαιώνεται και στην πράξη γιατί πολλοί µελισσοκόµοι παραπονιούνται ότι πολλές κηρήθρες προσβάλλονται παρόλο που εφαρµόζουν τις οδηγίες σύµφωνα µε τα βιβλία. 
Σε ειδικό θάλαµο εκτροφής (+30 οC) του Εργαστηρίου Σηροτροφίας & Μελισσοκοµίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών έγιναν εκτροφές του κηρόσκορου και παράχθηκαν αρκετές χιλιάδες αυγά, προνύµφες, και νύµφες. Κατόπιν εκτέθηκαν σε θερµοκρασία - 20 οC (καταψύκτης) για διάφορους χρόνους που κυµαίνονταν από 2 έως 120 ώρες (2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48, 96, 120). Μετά την έκθεση στις χαµηλές θερµοκρασίες τοποθετούνταν στους 30 οC (θάλαµο εκτροφής) για να γίνει η διαπίστωση πόσα έζησαν και πόσα πέθαναν. Το πείραµα επαναλήφθηκε επί 3 χρονιές. Σε 2 ώρες υπήρχε πλήρης καταστροφή των προνυµφών, νυµφών και ενηλίκων του κηρόσκορου. Το ποσοστό καταστροφής των αυγών ήταν µεγάλη µετά από 10 ώρες διατήρησης στον καταψύκτη. Υπήρχαν όµως και αυγά (µικρό ποσοστό) που επιβίωσαν ακόµη και 120 ώρες (5 ηµέρες) διατήρησης στους - 20 οC. Για τον παραπάνω λόγο έγινε και επανάληψη του πειράµατος µε έκθεση των αυγών στους -20 οC για 2, 5 και 10 ηµέρες. Στο τελευταίο πείραµα παρουσιάστηκαν και αυγά του κηρόσκορου που επιβίωσαν µέχρι και 9 ηµέρες.
 Επίσης περιγράφεται η κρυωνική µέθοδος καταστροφής των αυγών και η απολύµανση των κυψελών όπου σε ρωγµές και άλλα σηµεία εµφωλεύουν τα αυγά του κηρόσκορου. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται σαφές ότι τα αυγά του κηρόσκορου επιζούν και στις 120 ώρες. Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο αντιµετώπισής του. Οι µελισσοκόµοι που τόσο καιρό ήξεραν ότι η διατήρηση των κηρηθρών στον καταψύκτη για µισή µέρα, εξασφάλιζε την προστασία τους από τον κηρόσκορο, αυτό δεν είναι αληθές. Θα πρέπει οι κηρήθρες να παραµένουν σε καταψύκτη για τουλάχιστον 5 ηµέρες ή σε ψυγείο (8 έως12 οC) για όσο καιρό η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι πάνω από 15 οC.
πηγή:hssas.gr
επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: