31/5/18

Ρυθμίσεις στο θυμάρι για πολλά μέλια

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των μελισσιών κατά την νεκταροέκκριση του  θυμαριού είναι οι εξής:
1)Η χρήση βασιλικού διαφράγματος.
Έχουμε ένα μελίσσι με 12 πλαίσια γόνο τα οποία κατανέμονται σε 4 πλαίσια ανοιχτό 4 κλειστό και 4 μικτό.Στον εμβρυοθάλαμο τοποθετούμε τα 4 πλαίσια με τον ανοιχτό τα 4 πλαίσια με μικτό και συμπληρώνουμε με 2 πλαίσια με γύρη και ανοιχτό μέλι.Στον όροφο τοποθετούνται τα 4 πλαίσια με τον σφραγισμένο γόνο και συμπληρώνουμε με πλαίσια που περιέχουν λίγα ανοιχτά μέλια η άδεια.Τα γεμάτα με μέλι πλαίσια απομακρύνονται.Τοποθετούμε μεταξύ των ορόφων βασιλικό διάφραγμα με δεύτερη είσοδο στην μπροστινή πλευρά.Υπάρχουν στην αγορά διαφράγματα με ενσωματωμένη είσοδο.Σε αυτό το δυνατό μελίσσι μπορεί να τοποθετηθεί τρίτο πάτωμα με χτισμένα πλαίσια και απαραίτητα είσοδο μεταξύ δευτέρου και τρίτου.
Στην περίπτωση που έχουμε μελίσσι με 7-10 γόνους μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια λογική τοποθετώντας διάφραγμα με είσοδο και ανεβάζοντας 2-4 γόνους στον όροφο.
Στις περιπτώσεις που έχουμε μελίσσια με γόνο κάτω από 7 πλαίσια τοποθετούμε όλα τα πλαίσια με γόνο στην γονοφωλιά και 2 πλαίσια με γύρη και ανοιχτό μέλι και στον όροφο τοποθετούμε χτισμένα πλαίσια.Σε αυτή την περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε διάφραγμα.
Στα μελίσσια που πάνω από το βασιλικό διάφραγμα έχουν δεύτερη είσοδο έχει παρατηρηθεί οτι παράγουν περισσότερο μέλι και έχουν περισσότερο γόνο ιδιαιτέρως δε εάν κλείσουμε την κάτω είσοδο.
2)Ο διαθέσιμος χώρος στην κυψέλη
Θα πρέπει τα πλαίσια που γεμίζουν με μέλι να τρυγούνται και δεν θα πρέπει να αφήνονται στο μελίσσι και να προσθέτουμε όροφο με άδεια πλαίσια.Μπορούμε εαν δεν μπορούμε να τρυγήσουμε να ανεβάσουμε τα γεμάτα πλαίσια στον τρίτο όροφο και στον δεύτερο να τοποθετήσουμε άδεια χτισμένα.
3)Η επάρκεια νερού
Οι μέλισσες χρησιμοποιούν το νερό για την ρύθμιση της θερμοκρασίας της κυψέλης.Η έλλειψή του προκαλεί μείωση του ρυθμού συμπύκνωσης του νέκταρος και συνεπώς και της συλλογής.¨Έχει υπολογισθεί ότι η έλλειψη νερού μπορεί να μειώσει την απόδοση κατά 20-25%.
4)Μείωση των επιθεωρήσεων
Οι συχνές επιθεωρήσεις ως γνωστόν απορρυθμίζουν το μελίσσι και ο καπνός εξαλείφει την επικοινωνία των μελισσών μέσω των φερομονών και ταυτόχρονα σταματάει και η συλλογή.Η διακοπή στα μικρά μελίσσια είναι μεγαλύτερης διάρκειας.
5)Ο χρόνος του τρύγου
Ο τρύγος του μελιού θα πρέπει να γίνεται πριν το τέλος της νεκταροέκκρισης,διαφορετικά οι μέλισσες θα καταναλώσουν το αποθηκευμένο μέλι και θα δυσχεράνουν τον τρύγο αφού οι περισσότερες θα ευρίσκονται μέσα στην κυψέλη.

πηγή:εντατική εκμετάλλευση των μελισσών
Σοφία Γούναρη

επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: