13/7/17

Η παραπλάνηση των μελισσών

Παραπλάνηση αποκαλείται το φαινόμενο κατά το οποίο οι μέλισσες χάνουν τον προσανατολισμό τους και μπαίνουν ή προσπαθούν να μπουν σε ξένη κυψέλη.
Οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν τις μέλισσες στην απώλεια της αντίληψης της θέσης της κυψέλης τους συνήθως είναι :
 • η τοποθέτηση των κυψελών εν σειρά
 • η μικρή απόσταση μεταξύ τους
 • η βαφή όλων των κυψελών με ίδιο χρώμα
 • ο προσανατολισμός των εισόδων τους προς μία κατεύθυνση
 • η τοποθέτηση των κυψελών σε περιοχή που στερείται ορόσημων (π.χ. κάμπος)
 • Τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η παραπλάνηση είναι :
 • μείωση των αποδόσεων κατά 20 % περίπου
 • θάνατος βασιλισσών
 • ανομοιομορφία ως προς τη δυναμικότητα των μελισσιών, που όμως δεν συμβαδίζει και με ποιότητα. Μ’ αυτό τον τρόπο ο μελισσοκόμος μπορεί να οδηγηθεί σε λάθος επιλογές μελισσιών , π.χ. για βασιλοτροφία, ενώ διαθέτει περισσότερο χρόνο για τον χειρισμό των μελισσιών του, γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Μέτρα περιορισμού :
 • βάψιμο με διαφορετικά χρώματα των κυψελών, ή έστω των σανίδων πτήσεων αυτών
 • εάν τοποθετηθούν εν σειρά τότε η απόσταση μεταξύ δύο κυψελών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 9 μ., ενώ εάν τοποθετηθούν σε δύο σειρές, οι σειρές μεταξύ τους θα πρέπει να απέχουν 18 μ. 
 • η παραπλάνηση περιορίζεται εάν οι κυψέλες τοποθετούνται σε ακανόνιστες σειρές, ή και σε κύκλο. Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι οι είσοδο των κυψελών να έχουν διαφορετικό προσανατολισμό.
 • η απόσταση μεταξύ δύο διαφορετικών μελισσοκομείων θα πρέπει να τουλάχιστον 80-100 μ., ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ένα μελισσοκομείο να τοποθετείται μπροστά από ένα άλλο.
επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: