22/6/17

Μελισσοκομικοί χειρισμοί καλοκαιριού

Κύριοι στόχοι μελισσοκομικών χειρισμών καλοκαιριού
 • Εκμετάλλευση ανθοφοριών καλοκαιριού
 • Τρύγος μελιού
 • Αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων μετά την διακοπή των νεκταροεκκρίσεων
Εκμετάλλευση της πλήρους ανάπτυξης του μελισσιού
 • Ύπαρξη πολλών άδειων κηρήθρων
 • Άφθονο καθαρό νερό
 • Άμεσος τρύγος των γεμάτων ορόφων και επανατοποθέτηση τους στο μελίσσι
 • Χρήση βασιλικού διαφράγματος
 • Συνενώσεις μελισσιών
Αίτια μειωμένων αποδόσεων τους καλοκαιρινούς μήνες
 • Μελίσσι με μικρό σχετικά πληθυσμό (επιστροφή λιγότερων από 30 μελισσών ανά λεπτό παρατήρησης)
 • Συχνές επιθεωρήσεις και κάπνισμα των μελισσών (μείωση έως 30%)
 • Ύπαρξη γυρεοπαγίδων μπροστά στο μελίσσι (μείωση έως 20%)
 • Αναγκάζεται το μελίσσι να χτίσει κηρήθρες
Διαχωρισμός εργασιών βάσει του χρόνου νεκταροέκκρισης
 • Εργασίες πριν από τη νεκταροέκκριση
 • Εργασίες στο διάστημα της νεκταροέκκρισης
 • Εργασίες μετά τη διακοπή της νεκταροέκκρισης
Ενδείξεις νεκταροέκκρισης
 • Αύξηση του βάρους της κυψέλης
 • Λιγότερο επιθετικές μέλισσες
 • Ταχύτατο χτίσιμο φύλλων κηρήθρας
 • Πολλές νεκταροσυλλέκτριες μέλισσες
 • Λιγοστοί φρουροί μπροστά στην κυψέλη
 • Ξάσπρισμα κηρήθρων
 • Περιορισμένη τάση λεηλασίας
 • Το ημιώριμο μέλι στάζει όταν οι κηρήθρες τοποθετηθούν πλάγια
Εργασίες πριν από την νεκταροέκκριση
 • Συνένωση αδύνατων μελισσιών
 • Αντικατάσταση ακατάλληλων βασιλισσών
 • Τερματισμός θεραπευτικών αγωγών
 • Εξασφάλιση νερού στις μέλισσες
 • Τοποθέτηση κτισμένων κηρήθρων και ορόφων
 • Φροντίδα για σκίαση και αερισμό των κυψελών
Εργασίες κατά τη νεκταροέκκριση
 • Περιορισμός του χρόνου των επιθεωρήσεων στο ελάχιστο
 • Άμεση αφαίρεση των γεμάτων με μέλι ορόφων
 • Βασιλικό διάφραγμα μεταξύ των ορόφων ώστε να αποφευχθεί η ωοτοκία στον μελιτοθάλαμο
 • Επιστροφή των τρυγημένων κηρήθρων στο μελίσσι
Εργασίες μετά την διακοπή της νεκταροέκκρισης
 • Διεγερτική τροφοδοσία για αύξηση της ωοτοκίας και εκτροφή του γόνου
 • Μεταφορά σε περιοχή που υπάρχουν ανθισμένα μελισσοκομικά φυτά
 • Μέτρα υγιεινής και προστασίας από βαρρόα, ασκοσφαίρωση, αμερικάνικη και ευρωπαϊκή σηψιγονία που παρουσιάζονται λόγω περιορισμένης νεκταροέκκρισης και μειωμένης πτήσης
Διεγερτική τροφοδοσία
 • Σιρόπι 1:1 - 125-250 γρ. για 10 ημέρες  Διακοπή για 2 εβδομάδες και επανάληψη της τροφοδοσίας για 10 ημέρες
 • Ζαχαροζύμαρο - Ένα κιλό για μια εβδομάδα για ένα 10αρι μελίσσι
Απόσπασμα εισήγησης μελισσοκομικου σεμιναρίου
επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: