30/5/16

Το τρένο των παρθένων βασιλισσών

Φανή Χατζήνα
Τμήμα Μελισσοκομίας- Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής παραγωγής- ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ

Στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος ‘Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014-2016’ του κανονισμού 1234/07 της ΕΚ., το τμήμα Μελισσοκομίας του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ανέλαβε τη διεκπεραίωση ερευνητικού έργου με τίτλο ‘Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών – ΧΑΡΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑ - Ο χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση της Μακεδονικής, Κεκρόπιας και Κρητικής μέλισσας μέσω φυσικής και τεχνητής γονιμοποίησης- η δημιουργία της βάσης για το Εθνικό πρόγραμμα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών πληθυσμών μελισσών’. Στα πλαίσια του έργου αυτού θα γίνει η εφαρμογή μίας καινοτόμου μεθόδου για την ελεγχόμενη και συνάμα φυσική γονιμοποίηση των βασιλισσών μελισσών. Οι βασίλισσες μέλισσες γονιμοποιούνται στον αέρα, μακριά από την κυψέλη τους με έναν αριθμό 12-18 κηφήνων. Επόμενα η γενετική προέλευση των κηφήνων που συμμετέχουν στην σύζευξη δεν είναι ελεγχόμενη. Μέχρι πρότινος η μόνη μέθοδος εξασφάλισης της γενετικής προέλευσης για ελεγχόμενες συζεύξεις ήταν η τεχνητή σπερματέγχυση, μέθοδος απαιτητική, δαπανηρή και καθόλου εύκολη για χρήση από τον κάθε παραγωγό. Το ‘Τρένο των παρθένων βασιλισσών’ (ΤΠΒ) είναι μία καινοτόμα μέθοδος η οποία έχει εφαρμοστεί μόνο στη Νέα Ζηλανδία. Η μέθοδος προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κλωβού, στον οποίο οι παρθένες βασίλισσες διατηρούνται σε θερμοκρασία 14-15ο C και σε σκοτεινό θάλαμο, και πάνω σε βάσεις που κυλούν σε σιδηροτροχιές. Το απόγευμα και όταν όλοι οι διαθέσιμοι ελεύθεροι κηφήνες έχουν επιστρέψει στην κυψέλη τους, α) ελευθερώνονται οι επιλεγμένοι κηφήνες και β) έλκονται πάνω στις σιδηροτροχιές οι κυψέλες με τις παρθένες βασίλισσες, τοποθετούνται στις θέσεις τους και ελευθερώνονται για φυσική γονιμοποίησης Το ‘Τρένο των Παρθένων βασιλισσών’ εξασφαλίζει την τοποθέτηση των κυψελών στις ίδιες πάντα θέσεις για τον σωστό προσανατολισμό των βασιλισσών και τις συζεύξεις μόνο με τους επιλεγμένους κηφήνες.

επικοινωνία: periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: