19/3/16

Πως γίνεται η κυψέλη με δυό βασίλισσες και ποιές οι εφαρμογές τηςΕνωρίς το Μάρτιο τοποθετείται ανάμεσα στα δύο πατώματα ενός δυόροφου μελισσιού  κοντραπλακέ ή εσωτερικό καπάκι ώστε να χωριστούν εντελώς τα δύο πατώματα. Στο κάτω πάτωμα τοποθετείται ο φρέσκος γόνος, η βασίλισσα και περίπου ο μισός πληθυσμός ενώ στον επάνω τοποθετείται ο σφραγισμένος γόνος και ο υπόλοιπος πληθυσμός. Στο πάνω πάτωμα δημιουργείται μια δεύτερη είσοδος (εικ.3).
Μια με δύο ημέρες μετά τον χωρισμό του μελισσιού, καταστρέφονται τυχών βασιλικά κελιά στο πάνω πάτωμα και εισάγεται μια βασίλισσα. Δύο έως τρεις εβδομάδες μετά την εισαγωγή της δεύτερης βασίλισσας, το χώρισμα αντικαθίσταται με βασιλικό διάφραγμα. Πάνω από το διάφραγμα τοποθετείται εφημερίδα με μικρές τρύπες ώστε η  συνένωση των δύο μελισσιών να μην παρουσιάσει προβλήματα. Το διπλό βασιλικό διάφραγμα δεν θεωρείται πλέον αναγκαίο.
Το μελίσσι τροφοδοτείται με σιρόπι, ζαχαροζύμαρο ή ακόμα και υποκατάστατο όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη γύρη. Όταν χρειαστεί τοποθετούνται όροφοι με νέες κηρήθρες κτισμένες ή άκτιστες πάνω από κάθε πάτωμα με βασίλισσα. Το απλό βασιλικό διάφραγμα παραμένει. Στις περιπτώσεις που η βασίλισσα μετακινείται και ωοτοκεί στο δεύτερο πάτωμα γίνονται αναστροφές των πατωμάτων
Η μια από τις δύο βασίλισσες αφαιρείται στα μέσα της νεκταροέκκρισης. Στις περιπτώσεις εκείνες που ο μελισσοκόμος θα αφαιρέσει το διάφραγμα και θα αφήσει τις μέλισσες να «επιλέξουν» μια από τις δύο βασίλισσες, συχνά παραμένουν «αρμονικά» και οι  δυο βασίλισσες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η προετοιμασία των μελισσιών με δύο βασίλισσες ξεκινά 2 μήνες πριν από την ανθοφορία.
Τα μελίσσια με δύο βασίλισσες έχουν τη συνήθη τάση σμηνουργίας, γι’αυτό και θα πρέπει τα φτερά των βασιλισσών να κοπούν. Εάν εκδηλωθεί τάση σμηνουργίας πιθανό να βρεθούν και οι δύο βασίλισσες  στο κάτω όροφο (η βασίλισσα συρρικνώνεται και χωρά από το βασιλικό διάφραγμα). Στις περιπτώσεις αυτές η μια βασίλισσα με όλα τα πλαίσια γόνου και τον πληθυσμό τους τοποθετούνται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση. Στην αρχική θέση τοποθετείται η δεύτερη βασίλισσα με το υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού και με άκτιστες κηρήθρες. Το μελίσσι αυτό τροφοδοτείται για να κτίσει. Όταν ο «πυρετός της σμηνουργίας» ξεπεραστεί, τα δύο μελίσσια συνενώνονται και επαναφέρονται στην αρχική τους κατάσταση.
Εφαρμογές του μελισσιού με τις δυο βασίλισσες. Στις κυψέλες με δύο βασίλισσες, τα μελίσσια αναπτύσσονται γρήγορα πριν από μια αναμενόμενη ανθοφορία και φτάνουν σε μεγάλους πληθυσμούς οι οποίοι δίνουν μεγάλες αποδόσεις. Είναι γνωστό ότι τα μελίσσια με περισσότερο πληθυσμό παράγουν και περισσότερο μέλι ανά μέλισσα.
Στον πίνακα 1 δίνονται τα αποτελέσματα από πειράματα που έγιναν από τον Moeller (1976) για έξι χρονιές με μελίσσια που είχαν δύο ή μια βασίλισσα. Όλες οι βασίλισσες προέρχονταν από το ίδιο γενετικό υλικό και δέχτηκαν παρόμοιους χειρισμούς. Τα μελίσσια με τις δύο βασίλισσες υπερείχαν όλες τις χρονιές και έδωσαν κατά μέσο όρο  51 κιλά περισσότερο μέλι.
Πίνακας 1. Σύγκριση στις αποδόσεις μελισσιών με δύο και μια βασίλισσα

Χρονιά
Μελίσσια με δυο βασίλισσες
Μελίσσια με μια βασίλισσα

Αριθμός μελισσιών
Απόδοση σε κιλά μέλι
Αριθμός μελισσιών
Απόδοση σε κιλά μέλι
1967
9
131
11
106
1968
12
179
12
76
1971
12
133
12
72
1972
2
111
8
37
1973
11
143
9
92
1974
8
101
11
62
Μέσος όρος
126

75
Περιγραφή της μεθόδου και παραλλαγές θα βρείτε σχεδόν σ΄ όλα τα ελληνικά μελισσοκομικά βιβλία. Οι κυριότερες όμως αναφορές οι οποίες στηρίζονται σε πειράματα και παρατηρήσεις δίνονται από την παρακάτω διεθνή βιβλιογραφία:
Dietz A. (1985) Problems and prospects of maintaining a two-queen colony system in honey bees throughout the year. Am. B. J. 265(6):451-456
Moeller Floyd (1976) Two queen system of honey bee colony management. Research Report No. 161. United States Dep. Of Agriculture. University of Wisconsin pp10.
Taber S (1982) Two queen honey production. Am. B. J. 122(5):348-349
ktirio: image 2 0f 4 thumb


Εικόνα 2. Οι νέοι όροφοι τοποθετούνται πάνω από τα πατώματα με τις βασίλισσες
πηγή-Εργαστήριο μελισσοκομίας ΑΠΘ

επικοινωνία periskepsis@gmail.com
επισκεφθειτε μας στο facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: